søndag, mars 02, 2008

Glamourspørsmål fra leser: Bibliotekarstudiet


Jeg har allerede svart leseren pr mail angående mine egne årsaker til å velge denne utdanningen, men tenkte kanskje noen med litt ferskere utdannelse kunne svare når det gjelder selve studiet. Jeg har ikke så god oversikt over hvordan det har utviklet seg de siste fem årene.

Hei! Jeg er halvveis i et bachelorprogram innenfor samfunnsvitenskap på universitetet. Jeg har imidlertid begynt å få nok av denne "myke" kunnskapen, og begynt å bekymre meg for fremtiden for fullt. Jeg har ved flere anledninger vurdert bibliotekarstudiet, men har ikke satt meg helt inn i alt det innebærer. Jeg lurte på om du kunne fortelle litt om grunnene til at du valgte nettopp dette studiet, hvilke alternativer (om noen) man har innenfor programmet, i senere karrierevalg, og i hvor stor grad denne utdannelsen kan brukes internasjonalt? Jeg ser for meg meg selv mer sentralt i Europa om noen år, og skulle gjerne hatt med meg litt faglig bagasje på ferden. Håper du tar deg tid til å svare, og takk for god og glamorøs lesning så langt!
Mvh Rådvill

Anyone? Please?

7 kommentarer:

Anonym sa...

hei til deg rådville: jeg ville uansett ga fullført bachelorutdanningen, og så eventuelt tatt bibliotekarutdanning etterpå. En annen mulighet, om du ikke er altfor fed up med universitetet, er jo å ta bachelor også, og så gjennom bibliotekjobb ta internutdanning og bli universitetsbibliotekar. uansett. lykke til med det studieløpet du måtte velge!

Anonym sa...

Hei,
bibliotekarstudiet er perfekt å kombinere med universitetsfag.
Etter to år på biblioteksfag, kan du faktisk få innpassa eit år frå anna studie, og det kan verte fullverdig bachelor. Eller du kan gå vidare på master, med innpassing 2 + 1 dersom du ynskjer det. Sjølv har eg bachelor i historie, og gjekk over etter 2 år til master, fordi dei innpassa 1 år historie.

Studiet er delt i 3 "hovudkategoriar" - lob, (litteratur og brukar) kog (kunnskapsorganisasjon og gjenfinning) og bos (bibliotek og samfunn). Du har fag innan alle desse retningane dei to fyrste åra, deretter veljer du ein av retningane 3. år. (Same opplegg på masternivå).

Det fins mange moglege jobbar der ute, for eksempel jobbar det bibliotekarar i startsiden, kvasir, statoil, advokatkontor, og mange organisasjonar / institusjonar har bibliotek. Me vert meir og meir aktuelle i fht. overflod av informasjon, som me kan organisere og attfinne. Du har moglegheit til å ta delar av studiet i utlandet, eks Danmark, Tyskland ol.

Eg kan absolutt anbefale studiet, det er deilig å ha eit yrke og tittel når ein er ferdig. Og ikkje minst, ein har veldig mange forskjellige innfallsvinklar når ein skal starte i jobb..

-Bibliotekarspira

Anonym sa...

Å få seg jobb utenlands er dessverre ikke så lett. Som her hjemme er det ikke så mange ledige stillinger. Jeg vet at det er supervanskelig å få seg bibliotekarjobb i f. eks. Storbritannia.

Studiet er definitivt interessant, og selv kunne jeg ikke tenke meg å være noe annet enn bibliotekar.

Anonym sa...

hei,

jeg kan bare snakke om situasjonen i østerrike, kanskje tyskland , det er ensten umulig a få en jobb uten kontakter inni biblioteket ...men på bibliojobs.de finnes det mange stillinger ... så i alle fall det FINNES behov ... jeg tenker det er ikke så vanskelig når du allerede har tatt praktikumsperiode og folk på biblioteket kjenner deg ...

jeg går på master in biblioteks- og informasjonsvitenskap her i østerrike, egentlig har jeg studert arkeologi og jobber på universtitetsbiblioteket siden 2000 ...

Anonym sa...

Hei,
Jeg går selv på bibliotekarutdanningen og syntes det er et godt veivalg. Det er så trygt å ha en konkret yrkestittel å forholde seg til. Om du også har fag fra universitetet har du kompetanse som trengs ved fakultetene. Der er det ikke alltid de er ute etter en som kun er bibliotekar, en skal gjerne ha litt i tillegg også.

Om du vil ut og arbeide i Europa, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å ta et år med utveksling. Jeg syntes skolen i Oslo er veldig lite kritisk til seg selv og som student får man servert litt for mye på et fat. Du får pensum skrevet av forelesere, og det er sjeldent flere sider av en sak presenteres. I tillegg syntes jeg undervisninga er litt for spesifik for norske forhold. Dette er jo selvfølgelig positivt om en skal fortsette å bli i landet, men om en har karriereplaner utenfor landets grenser kan det virke maktesløst å hele tiden måtte lære konkrete norske ting. Min oppfatning fra utenlandsstudie er at der lærer man mer generelt om emnene, og med en mer akademisk/ teorietisk tilnærming.

Selv om dette kan virke litt negativt, så er jeg absolutt fornøyd med mitt valg. Som bibliotekar har man, som andre har nevnt, valg mellom å jobbe mange forskjellige steder. Privat og offentlig. Kultur og næringsliv.

Lykke til med valget!
Håper du velger "oss"...

Anonym sa...

Takk for hjelpen, alle:) Hvordan er det forresten med jobber å få for oss uten utdanning men med store planer? Jeg kunne godt tenkt meg en deltidsjobb på et bibliotek og jeg vet at ikke-bibliotekarer har blitt ansatt nå og da. Noen tips eller triks?

Anonym sa...

Et tips må vel være å ringe og spørre en plass du kunne tenke deg å jobbe. Spør om de har bruk for deg. Forklar hva du har av utdannelse fra før og at du er nysgjerrig på yrket. Jeg har hatt ekstrajobb ved siden av studiene, og det er en god del av den jobben en ufaglært hadde fiksa helt fint.

Populære innlegg